Tuy sai phạm của Công ty Trung Anh đã rõ nhưng quả bóng "trách nhiệm" lại bị đẩy qua đẩy lại từ xã đến huyện khiến việc xử lý kéo dài.

Ông Hoàng Văn Dũng ở thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội gửi đơn đến tòa soạn tố cáo bà Lê Thị Duân, trú ở thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương đã lập dự án ma, kiếm lời bất chính nhưng chưa bị xử lý theo pháp luật.

Dong Anh, Ha Noi: Chu du an vi pham hop dong, ai chiu trach nhiem? - Anh 1

Công trình xây dựng trái phép của Công ty Trung Anh.

Theo nội dung lá đơn này thì năm 2009, bà Lê Thị Duân lập Dự án đầu tư xây dựng trang trại nông nghiệp tại xứ đồng Ụ Pháo thuộc thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương và gửi đến UBND xã Tiên Dương xin phê duyệt. Ngày 29/9/2009, UBND xã Tiên Dương đã gửi Tờ trình số 10/TTr-UBND đến UBND huyện Đông Anh xin phê duyệt dự án.

Ngày 28/10/2009 UBND huyện Đông Anh ra quyết định 2419/QĐ-UBND phê duyệt dự án, với diện tích chiếm đất 25.738m2, lấy từ đất công ích 5% do xã quản lý, chủ trang trại là bà Lê Thị Duân, tổng vốn đầu tư 1.395.600.000 đồng, thời hạn thực hiện dự án 20 năm.

Quyết định 2419/QĐ-UBND giao cho UBND xã Tiên Dương ký hợp đồng thuê đất với thời gian 5 năm/lần, giám sát chủ trang trại thực hiện dự án theo đúng nội dung được duyệt và phải chịu trách nhiệm nếu để chủ trang trại làm trái nội dung được duyệt. Quyết định cũng nghiêm cấm việc chuyển nhượng dự án, chia tách dự án, thay đổi các nội dung dự án đầu tư, xây dựng nhà kiên cố, đốt gạch, vận chuyển đất khỏi trang trại, chuyển đất trang trại thành đất ở, hủy hoại đất. Nếu chủ trang trại vi phạm thì UBND huyện đình chỉ dự án và xử lý theo quy định.

Ngày 10/8/2009, UBND xã Tiên Dương đã ký hợp đồng giao khoán đất nông nghiệp, giao 25.738m2 đất cho dự án, thời hạn 5 năm để nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả.

Tuy nhiên, sau khi có đất để thực hiện dự án thì bà Duân liên tiếp vi phạm nội dung dự án đã được phê duyệt. Do đó, ngày 4/9/2012 UBND xã Tiên Dương đã ra thông báo số 32/TB-UBND yêu cầu bà Lê Thị Duân tự khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm xây dựng công trình, sử dụng đất sai nội dung dự án. Thông báo 32/TB-UBND nêu rõ nếu bà Duân không tự khắc phục thì UBND xã sẽ báo cáo UBND huyện đình chỉ việc thực hiện dự án, đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế trình UBND huyện và thực hiện cưỡng chế theo thẩm quyền.

Câu chuyện tiếp theo là bà Lê Thị Duân cứ điềm nhiên vi phạm hợp đồng. Mặc dù quyết định 2419/QĐ-UBND cấm việc chuyển nhượng dự án, chia tách dự án, thay đổi nội dung dự án thì bà vẫn ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với bà Nguyễn Thị Phương Hoa, giám đốc Công ty cổ phần thú y Trung Anh mà không hề có xác nhận của chính quyền địa phương.

Trên diện tích 25.738m2 đất trang trại của bà Lê Thị Duân, công ty cổ phần thú y Trung Anh tự ý san lấp đổ phế thải vào ao 2800m2 hiện có làm ô nhiễm môi trường xung quanh, tự động xây dựng kho 4194m2 chứa 237 loại hàng hóa là thuốc thú y, trong đó có 5 loại hàng do nước ngoài sản xuất (theo biên bản kiểm tra ngày 10/1/2015).

Gần đây, ngày 6/1/2016, trong buổi kiểm tra kết quả thực hiện dự án, ông Nguyễn Bá Dụng, bí thư chi bộ thôn Lễ Pháp phát biểu: Từ năm 2009 đến 2014, trang trại đã xây dựng trái phép nhiều lần, đã bị lập biên bản và yêu cầu khắc phục nhưng chủ trang trại vẫn cố tình sai phạm, đề nghị UBND huyện và xã giải quyết dứt điểm đề ổn định tình hình an ninh địa phương và sản xuất của nhân dân. Đại diện UBND xã, Phòng Quản lý đô thị huyện và Thanh tra xây dựng huyện cũng đề nghị UBND huyện xử lý dứt điểm sai phạm của chủ trang trại để không ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

Trước những sai phạm liên tiếp của chủ trang trại, ông Hoàng Văn Dũng và bà Phạm Thị Mai đã gửi đơn đến UBND xã, đề nghị UBND xã xử lý theo pháp luật. Ngày 25/1/2016, UBND xã Tiên Dương ra thông báo số 07/TB-UBND kết luận trả lời đơn của ông Hoàng Văn Dũng, bà Phạm Thị Mai.

Thông báo 07/TB-UBND nêu Chủ tịch UBND xã Lê Quang Hiếu kết luận như sau: Sai phạm trong trật tự xây dựng trang trại của bà Lê Thị Duân là có thật; không có cơ sở pháp lý để xác định chuyển nhượng hợp đồng thầu khoán của bà Lê Thị Duân cho ông Lê Đình Tấn hay bất kỳ ai khác; quy trình cưỡng chế đã được UBND xã hoàn thiện đầy đủ gồm quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 8/4/2015, phương án số 02/PA-UBND ngày 10/4/2015, tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 9/4/2015, công văn số 21/CV-UBND ngày 14/4/2015. Ngày 21/1/2016 UBND xã Tiên Dương đã gửi báo cáo số 03/BC-UBND đến UBND huyện Đông Anh để xin ý kiến chỉ đạo, khi UBND huyện phê duyệt, UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Thế là quả bóng “trách nhiệm” được xã đá lên huyện. Quyết định 2419/QĐ-UBND ghi rõ: Chủ tịch UBND xã kiểm tra, giám sát chủ trang trại, nếu để chủ trang trại thực hiện trái nội dung được duyệt thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND huyện. Nếu chủ trang trại vi phạm thì UBND huyện sẽ đình chỉ việc thực hiện dự án và xử lý nghiêm. Hợp đồng số 07/HĐKT về việc giao thầu có ghi trách nhiệm của bên giao khoán thầu (ở đây là chủ tịch UBND xã): Có quyền đơn phương thanh lý hợp đồng nêu bên trúng thầu vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng đã ký.

Ông Hoàng Văn Dũng đề nghị UBND xã cần thanh lý hợp đồng vì bên trúng thầu đã vi phạm hợp đồng và UBND huyện ra quyết định đình chỉ việc thực hiện dự án và thi hành kỷ luật chủ tịch xã vì đã để chủ trang trại vi phạm kéo dài.

Chúng tôi đã chuyển đề nghị của ông Hoàng Văn Dũng đến UBND huyện Đông Anh giải quyết theo quy định.

Khánh Dư/KD&PL