TTO - Chào mừng lễ Giáng sinh sắp đến, cảnh sát tuần tra tại thủ đô Manila của Philippines đã được yêu cầu đội chiếc mũ ông già Noel khi làm nhiệm vụ.