Đây là một trong những quy định được nêu tại dự thảo Nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Bộ Tài chính soạn thảo và đang lấy ý kiến rộng rãi.

Doi no thue khong duoc xuc pham, de doa con no - Anh 1

Dự thảo còn yêu cầu các doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải cấp thẻ nhân viên cho người lao động. Trên thẻ phải có ảnh, ghi rõ họ tên, chức vụ của người được giao nhiệm vụ và có dấu của DN. Bên cạnh đó, các DN còn phải cấp trang phục cho nhân viên với mẫu thiết kế nhất định và thông báo với cơ quan công an có thẩm quyền, chính quyền địa phương về việc sử dụng trang phục này.

Ngoài ra, nhân viên của các DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ khi thực hiện các hoạt động đòi nợ phải mặc trang phục, đeo thẻ nhân viên và có giấy giới thiệu.

Anh Vũ