Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trần Quốc Vinh đối với cán bộ, công chức KBNN Hà Tĩnh tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm diễn ra vào sáng nay (18/7).

Theo đánh giá, bằng kế hoạch hoạt động cụ thể, hợp lý, KBNN Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng ngành tài chính thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm lại nay.

Doi moi, sang tao nham hoan thanh thang loi nhiem vu 'tay hom chia khoa' - Anh 1

Toàn ngành thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN); tích cực tham mưu, cung cấp đầy đủ thông tin cho các cấp chính quyền trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành quỹ NSNN; kịp thời công khai, phổ biến các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách mới liên quan đến các đơn vị sử dụng NSNN; tổ chức tập huấn các cơ chế chính sách mới cho cán bộ công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, nhằm kịp thời phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng ngân sách cũng như tổ chức thực hiện quản lý quỹ NSNN theo đúng các quy định.

Ngành KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu; phối hợp với Vietinbank Hà Tĩnh triển khai thực hiện dịch vụ thu ngân sách qua máy chấp nhận thẻ (POS) đặt tại các đơn vị KBNN; mở thêm 4 tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại cho các đơn vị KBNN... Tính đến 30/6, thu ngân sách qua KBNN đạt 2.607 tỷ đồng (bằng 43% kế hoạch tỉnh giao); thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.154 tỷ đồng (bằng 68% kế hoạch tỉnh giao).

Doi moi, sang tao nham hoan thanh thang loi nhiem vu 'tay hom chia khoa' - Anh 2

Lãnh đạo KBNN Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho KBNN huyện Đức Thọ

Nhiệm vụ về kiểm soát chi NSNN được các đơn vị KBNN phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị sử dụng ngân sách để nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát, thanh toán nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tranh thủ sự chỉ đạo của UBND các cấp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát chi NSNN; đang phối hợp các ngành liên quan trình UBND tỉnh ban hành văn bản đôn đốc chấn chỉnh các chủ đầu tư trong quá trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đôn đốc thu hồi các khoản đã tạm ứng quá thời hạn quy định… Đến 30/6, thực hiện kiểm soát thanh toán chi thường xuyên 4.369 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 1.965/4.850 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo chuyên đề và tham gia đóng góp ý kiến, đề ra nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm. Theo đó, đại biểu cho rằng, cần tổ chức thực hiện quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của KBNN cấp trên; thực hiện tốt chế độ kế toán nhà nước, các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chưc thanh toán đảm bảo an toàn, chính xác, kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng và quản lý an toàn kho quỹ...

Doi moi, sang tao nham hoan thanh thang loi nhiem vu 'tay hom chia khoa' - Anh 3

Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Quốc Vinh

Trên cơ sở phân tích những tồn tại, hạn chế cũng như các giải pháp đặt ra từ nay đến cuối năm, Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Quốc Vinh yêu cầu KBNN Hà Tĩnh phát huy truyền thống ngành, đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động chuyên môn cũng như tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017.

Thành Chung