Hàn nhiệt nhôm được cấp bằng sáng chế vào năm 1898 và được sử dụng rộng rãi cho các năm tiếp theo khi thực hiện công việc hàn đường sắt.

Đây là phương pháp hàn nóng chảy đặc biệt với các mối nối được liên kết bằng kim loại bổ sung nóng chảy do nhiệt của phản ứng cháy giữa hỗn hợp bột nhôm và sắt oxit (chất nhiệt nhôm).

Trong phương pháp hàn đường sắt , hỗn hợp bột oxit kim loại và bột nhôm được đốt cháy bằng một phản ứng khởi động mà không cần làm nóng từ bên ngoài. Phản ứng nhiệt nhôm sinh ra tỏa nhiệt rất cao khử oxit kim loại và làm nóng chảy chúng kim loại nóng chảy sẽ điền đầy khe hàn.

Người ta thường sử dụng các phản ứng này để hàn đường sắt tại chỗ, hữu ích cho việc cài đặt phức tạp hoặc sửa chữa tại chỗ mà không thể được thực hiện bằng cách sử dụng cách hàn đường sắt liên.

Dưới đây là video mô phỏng phương pháp hàn nhiệt nhôm để nối ray xe lửa.

An Nhiên