Chiều 19/1/2013, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội), tọa đàm “Kinh tế xanh từ những góc nhìn” đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và các bạn trẻ.

Tọa đàm “Kinh tế xanh từ những góc nhìn” phân tích cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh qua việc trả lời các câu hỏi: Doanh nghiệp có cách điều hành tổ chức và quản lý nguồn lực như thế nào trong xu hướng phát triển kinh tế xanh? Liệu kinh tế xanh có thực sự bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, xóa đói giảm nghèo và củng cố sự phát triển kinh tế của quốc gia? Bên cạnh đó, những người trẻ Việt Nam có thể làm gì để “xanh hóa” việc học, việc làm của mình để thúc đẩy sự phát triển bền vững?

Các chuyên gia kinh tế cũng chia sẻ các kinh nghiệm về điều hành tổ chức và triển khai các ứng dụng xanh trong doanh nghiệp. Chương trình cũng cung cấp thông tin về các mô hình bền vững trên thế giới và Việt Nam.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các trò chơi tìm hiểu về chủ đề kinh tế xanh, thuyết phục các doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động “xanh hóa” do cá nhân và tổ chức của mình triển khai.

Chương trình do Mạng lưới Thế Hệ Xanh, Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và Cộng đồng Live&Learn phối hợp cùng Tổng cục Môi trường, Trung tâm Văn hóa Pháp L’espace, phối hợp tổ chức.

Vĩnh An