TT - Bộ GD-ĐT đang triển khai những bước cần thiết để lần đầu tiên sẽ thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của giáo dục công.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Vui, phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GD-ĐT, cho biết hiện tại bộ đang xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với giáo dục. Ngoài cán bộ của Bộ GD-ĐT, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Bộ GD-ĐT sẽ mời cả chuyên gia từng tham gia nghiên cứu với nước ngoài để xây dựng bộ công cụ với các chỉ số phù hợp nhằm đo lường sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước đối với người dân trong lĩnh vực giáo dục.

Việc đo lường này nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ giáo dục công đạt mức 60% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020.