ANTĐ - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa giao Bộ NN&PTNT nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện điều kiện công nhận huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Trước mắt, giữ nguyên tỷ lệ huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (75% số xã trong huyện và 80% số huyện trong tỉnh đạt NTM). Đối với 25% số xã trong huyện và 20% số huyện trong tỉnh còn lại chưa đạt đủ 19 tiêu chí cần chia ra: Những tiêu chí chủ yếu, quan trọng phải đạt quy định; những tiêu chí còn lại phải đạt khoảng 70-80% so với quy định.

Nếu cần thiết thay đổi tỷ lệ các xã trong huyện, các huyện trong tỉnh đạt chuẩn NTM khi công nhận huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới thì Bộ NN&PTNT đề xuất sửa đổi.

Hải Dương