Hoàng Lan đẹp những lúc không cười, vẻ đẹp đó thật buồn. Có lẽ chính vì thế mà cả ở trong kịch cũng như truyền hình, chị hay được giao những vai bi, bị đổ vỡ trong chuyện tình cảm...