Nhân dịp ông Bô-dô Pe-tơ-rốp được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và ông An-đrây Plen-cô-vích được bầu làm Thủ tướng nước Cộng hòa Crô-a-ti-a, ngày 2-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng.

Dien mung - Anh 1

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Crô-a-ti-a Đa-vô I-vô Xti-ơ.