Thế hệ bản lề là những người trẻ năng động, có tư duy nhạy bén, thuộc thế hệ 8X-9X.

Thế hệ 6X-7X (baby boomers) và thế hệ bản lề (8X - 9X) là hai thế hệ có đóng góp lớn cho sự thay đổi của thế giới. Hai thế hệ này khác nhau về rất nhiều thứ, đặc biệt là cách làm việc.

Diem khac biet giua the he ban le va the he cu - Anh 1

Diem khac biet giua the he ban le va the he cu - Anh 2

Diem khac biet giua the he ban le va the he cu - Anh 3

Diem khac biet giua the he ban le va the he cu - Anh 4

Diem khac biet giua the he ban le va the he cu - Anh 5

Diem khac biet giua the he ban le va the he cu - Anh 6

Diem khac biet giua the he ban le va the he cu - Anh 7

Diem khac biet giua the he ban le va the he cu - Anh 8

Diem khac biet giua the he ban le va the he cu - Anh 9

Diem khac biet giua the he ban le va the he cu - Anh 10

Theo Lê Trung Đức (Designmantic)