Dưới đây là 10 loại xe ô tô bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam vào tháng 10/2016.

Diem danh 10 loai xe hoi ban chay nhat Viet Nam trong thang 10 - Anh 1

Diem danh 10 loai xe hoi ban chay nhat Viet Nam trong thang 10 - Anh 2

Diem danh 10 loai xe hoi ban chay nhat Viet Nam trong thang 10 - Anh 3

Diem danh 10 loai xe hoi ban chay nhat Viet Nam trong thang 10 - Anh 4

Diem danh 10 loai xe hoi ban chay nhat Viet Nam trong thang 10 - Anh 5

Diem danh 10 loai xe hoi ban chay nhat Viet Nam trong thang 10 - Anh 6

Diem danh 10 loai xe hoi ban chay nhat Viet Nam trong thang 10 - Anh 7

Diem danh 10 loai xe hoi ban chay nhat Viet Nam trong thang 10 - Anh 8

Diem danh 10 loai xe hoi ban chay nhat Viet Nam trong thang 10 - Anh 9

Diem danh 10 loai xe hoi ban chay nhat Viet Nam trong thang 10 - Anh 10