TTO - Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm. Trường không xét tuyển NV2. Ảnh tư liệu

Điểm chuẩn cụ thể như sau Ngành Mã ngành Khối Điểm chuẩn * Đào tạo bác sĩ (học 6 năm) - Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) 301 B 23,5 - Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học 6 năm) 302 B 24 - Dược sĩ đại học (học 5 năm) 303 B 24 - Bác sĩ Y học cổ truyền (học 6 năm) 304 B 19 - Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm) 315 B 17 * Đào tạo cử nhân (học 4 năm) B - Điều dưỡng 305 B 18,5 - Y tế công cộng 306 B 16,5 - Xét nghiệm 307 B 21 - Vật lý trị liệu 308 B 18,5 - Kỹ thuật hình ảnh 309 B 19,5 - Kỹ thuật Phục hình răng 310 B 19,5 - Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) 311 B 18 - Gây mê hồi sức 312 B 19