(Dân trí) - Ngày 14/9, hội đồng tuyển sinh của Trường đại học Điện lực năm 2010 đã họp để xem xét điểm chuẩn NV2 của kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2010. Trường không xét tuyển NV3.

Điểm chuẩn NV2: Hệ đại học: Ghi chú: Học sinh trúng tuyển Đại học NV2 nhập học ngày 23/9/2010 tại CS1 ĐHĐL. Hệ cao đẳng: Ngành C65NT (Cao đẳng Hệ thống điện) không tuyển lớp đặt tại Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận (vì số lượng học sinh đăng ký ít). Thí sinh dự tuyển học ở lớp này nếu trúng tuyển NV2 sẽ học tại Trường đại học Điện lực hoặc tại Đại học Vinh (thí sinh tự lựa chọn địa điểm học). Ngành C67NT (Cao đẳng Nhiệt điện) không tuyển lớp đặt tại Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận (vì số lượng học sinh đăng ký ít). Thí sinh dự tuyển học ở lớp này nếu trúng tuyển NV2 sẽ học tại Trường đại học Điện lực. Học sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng các ngành C75, C76, C77 nhập học ngày 23/9/2010 tại CS1 ĐHĐL, các ngành còn lại nhập học ngày 24/9/2010 tại CS2 ĐHĐL. Hồng Hạnh