Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã công bố điểm chuẩn năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

(LĐĐT) - Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn Hệ đại học: - Công nghệ dệt 101 A 13,0 - Công nghệ thực phẩm 102 A 13,0 - Công nghệ Kĩ thuật Điện 103 A 13,0 - Kế toán 401 A, D1 15,0 - Quản trị Kinh doanh 402 A, D1 13,0 - Tài chính ngân hàng 403 A, D1 14,0 - Công nghệ may 104 A 13,0 - Công nghệ thông tin 105 A 13,0 - Công nghệ kỹ thuật điện tử 107 A 13,0 - Công nghệ kỹ thuật cơ khí 106 A 13,0 Hệ cao đẳng: - Công nghệ dệt 01 A 10,0 - Công nghệ may và thiết kế thời trang 03 A 10,0 - Công nghệ da giầy 04 A 10,0 - Công nghệ thực phẩm 06 A 10,0 - Kế toán 07 A, D1 10,0 - Quản trị Kinh doanh 08 A, D 10,0 - Công nghệ Thông tin 09 A 10,0 - Công nghệ Kĩ thuật Điện (Tự động hóa ) 10 A 10,0 - Công nghệ Kĩ thuật cơ khí 11 A 10,0 - Công nghệ Kĩ thuật Điện tử 12 A 10,0 - Công nghệ cơ -điện tử 13 A 10,0 - Công nghệ Kĩ thuật ô tô 14 A 10,0 - Tài chính - Ngân hàng 15 A, D1 10,0 T.B