Bò lực sĩ, siêu nhân lấy vợ, cá khổng lồ... là những hình ảnh khôi hài chỉ có ở châu Á.

Den thanh che cung phai cui minh voi con nguoi chau A - Anh 1

Đi làm là phải chỉnh tề.

Den thanh che cung phai cui minh voi con nguoi chau A - Anh 2

Bò lực sĩ.

Den thanh che cung phai cui minh voi con nguoi chau A - Anh 3

Mẹ ơi cứu con.

Den thanh che cung phai cui minh voi con nguoi chau A - Anh 4

Siêu nhân lấy vợ.

Den thanh che cung phai cui minh voi con nguoi chau A - Anh 5

Tóc bố buộc đấy.

Den thanh che cung phai cui minh voi con nguoi chau A - Anh 6

Cá khủng.

Den thanh che cung phai cui minh voi con nguoi chau A - Anh 7

Chiếc máy chiếu bá đạo.

Den thanh che cung phai cui minh voi con nguoi chau A - Anh 8

Chó cưng nhà em.

Den thanh che cung phai cui minh voi con nguoi chau A - Anh 9

Vẫn mãi là FA.

Den thanh che cung phai cui minh voi con nguoi chau A - Anh 10

Chú ngồi cho chắc nha, anh chuẩn bị tăng tốc đây.