(giao duc) - Dưới đây là đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1.