Đề thi có 5 trang, gồm 50 câu trắc nghiệm làm trong 60 phút.

De minh hoa tieng Anh thi THPT quoc gia 2017 - Anh 1