Hanoinet - Nếu bạn cảm thấy trẻ thực sự có thể ở nhà một mình, trước khi ra khỏi nhà, hãy cho trẻ những lời khuyên, dặn dò cơ bản và an toàn nhất.