(VietNamNet) - Đồng bằng sông Cửu Long đang có hàng ngàn hec-ta đất quy hoạch đô thị bị các chủ đầu tư chiếm đất, xí phần rồi tìm cách sang nhượng dự án kiếm lợi nhuận. Còn nông dân mất đất sản xuất, lâm cảnh khó khăn.