(TBKTSG) - Vinashin, Bộ Tài chính và cả Credit Suisse - ngân hàng thu xếp vốn cho khoản vay 600 triệu đô la Mỹ cho Vinashin đang chờ đợi sự chấp thuận của ít nhất 75% số chủ nợ của khoản vay này để biết được bản cam kết thỏa thuận tái cấu trúc Vinashin có được thông qua hay không. Vinashin sẽ phát hành trái phiếu đảo nợ có thời hạn 12 năm và sẽ được Chính phủ bảo lãnh.

Ngọc Lan

Minh họa: Khều.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.