Triển khai Kế hoạch 204/KH-UBND của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016, ngày 15/11, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã làm việc tại Cục Thuế tỉnh.

Qua kiểm tra, Đoàn liên ngành đánh giá, việc niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và nội dung địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế được triển khai phù hợp với quy định.

Day manh cai cach hanh chinh, tao dieu kien cho nguoi nop thue - Anh 1

Cục Thuế đã bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ, công khai đầy đủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế.

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế đã rà soát được 165 TTHC cấp Cục Thuế và 100% các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật, đề xuất rút ngắn thời gian, rút ngắn quy trình giải quyết.

Đơn vị cũng đã công khai đường dây nóng, email để tiếp nhận, xử lý về thái độ, trách nhiệm các vụ việc tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức thuế. Bên cạnh đó, triển khai, hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, qua đó giảm thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí và có chế độ bảo mật về số liệu khi giao dịch.

Day manh cai cach hanh chinh, tao dieu kien cho nguoi nop thue - Anh 2

Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị Cục Thuế tăng cường CCHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

Năm 2016, Cục Thuế công nhận 67 sáng kiến cấp Cục, trình Tổng cục xem xét 5 sáng kiến cấp Tổng cục Thuế; Tiến hành kiểm tra công tác công khai bộ khoán, niêm yết công khai TTHC tại 11 Chi cục thuế; công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại 1 Chi cục thuế và 7 phòng chuyên môn.

Bên cạnh những ưu điểm, đoàn cũng chỉ ra một số nội dung và đề nghị Cục Thuế có biện pháp khắc phục về thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ; việc bố trí kinh phí hỗ trợ cán bộ đầu mối hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định chưa kịp thời.

Day manh cai cach hanh chinh, tao dieu kien cho nguoi nop thue - Anh 3

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cam kết khắc phục những hạn chế mà đoàn chỉ ra trong thời gian tới.

Đoàn đề nghị, Cục Thuế tiếp tục quan tâm đến công tác kiểm soát TTHC, tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp và xây dựng sáng kiến nhằm cải cách TTHC về thuế nhằm đáp ứng mục tiêu và các chỉ tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh của tỉnh.

Nguyên Hưng