Mọi người sẽ ngỡ ngàng bởi sự khéo léo ở ẩn của các con vật trong tranh nhé!

1. Hãy di chuyển một que để có phép tính đúng.

Day la dan ong hay phu nu? - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/day-la-dan-ong-hay-phu-nu-3478661-p2.html">=> Đáp án

2. Đây là đàn ông hay phụ nữ?

Day la dan ong hay phu nu? - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/day-la-dan-ong-hay-phu-nu-3478661-p3.html">=> Đáp án

3. Có bao nhiêu chấm đen có trong hình?

Day la dan ong hay phu nu? - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/day-la-dan-ong-hay-phu-nu-3478661-p4.html">=> Đáp án

Ốc Sên