Giadinh.net - Báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu từ ngày 23/6 cho biết: