Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, trong 10 tháng qua Lào đã cấp phép cho 20 dự án của Trung Quốc với số vốn 247 triệu USD, hiện nay Chính phủ đang xem xét 58 dự án khác của các công ty Trung Quốc. Khi được thông qua, đầu tư của Trung quốc sẽ gia tăng mạnh, thậm chí có thể cao hơn cả mức đầu tư của Thái Lan và Việt Nam.

Trong 10 tháng qua Thái Lan dẫn đầu với giá trị đầu tư là 1,5 tỉ USD; Việt Nam xếp tiếp theo với 1,3 tỉ USD. Tuy đang gia tăng mạnh, đầu tư của Trung Quốc vào lào hiện nay vẫn đứng thứ ba sau Thái Lan và Việt Nam. Khai khoáng, nông nghiệp và dịch vụ là những lĩnh vực thu hút nhiều đầu tư của Trung Quốc./. Trong chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Choummaly Sayason từ ngày 6 - 13/9/2009 theo lời mời của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, tám thỏa thuận đã được ký kết, qua đó Chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp cho Lào các khoản vay đặc biệt tổng trị giá quy đổi tương đương 1,462 tỉ kíp và khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 85 triệu nhân dân tệ (NDT).