Ngoài những công dụng bất ngờ khi đặt miếng bọt biển vào tủ lạnh, video còn giúp bạn biết thêm được những công dụng khác từ bọt biển.

Video: Công dụng khi đặt miếng bọt biển vào tủ lạnh:

Nguồn video: YouTube/Biết tuốt.