Ngoài đào tạo chuyên môn, trường An Đức còn dạy học viên tiếng Anh chuyên ngành, tin học cơ bản. Ảnh: Các Ngọc SGTT.VN - Ngày 15.10, trường trung cấp nghề An Đức (sở Lao động, thương binh và xã hội TP.HCM) đã khai giảng năm học mới cho các ngành công nghệ in, điện công nghiệp, thiết kế đồ họa, chế bản điện tử; đồng thời khai giảng khóa III hệ trung cấp nghề in - bao bì do tổng công ty Công nghiệp in bao bì Liksin đào tạo. Năm nay, trường có gần 2.000 học viên, 97% đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài đào tạo chuyên môn, trường An Đức còn dạy học viên tiếng Anh chuyên ngành, tin học cơ bản. Để bồi dưỡng, cập nhật những kiến thức khoa học mới cho giảng viên, trường phối hợp với các công ty cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị ở trong và ngoài nước tổ chức các hội thảo chuyên ngành, các khóa quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản đốc, tổ trưởng sản xuất của các doanh nghiệp in – bao bì.