Danh sách 1638 liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.