Hàng chục siêu xe của Gia Lai Team thực hiện hành trình từ Denver đến Las Vegas.

Hoàng Duy