Đan Mạch là nước giàu, có mức sống cao trên thế giới, nhưng cũng là nước điển hình về sự kết hợp hài hòa giữa phát triển và tiết kiệm năng lượng