Ngày 21.10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hưng Yên tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (1989- 2009) và Đại hội thi đua CCB gương mẫu lần thứ IV (giai đoạn 2004- 2009).

Đến dự có ông Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam; về phía tỉnh Hưng Yên có các ông Cao Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy ; Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đại biểu đại diện cho 10 huyện, thành phố và 150 đại biểu CCB tiêu biểu trong toàn tỉnh được lựa chọn ở các hội nghị thi đua cấp huyện và cơ sở. Trong thời gian qua, hoạt động của Hội CCB tỉnh Hưng Yên thu được những kết quả đáng ghi nhận trong nhiều mặt. Hội đã vận động hội viên CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở, hăng hái làm kinh tế, giúp nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Toàn tỉnh đã có hơn 1 nghìn trang trại do hội viên CCB làm chủ, hàng nghìn gia đình hội viên tham gia các ngành nghề dịch vụ, hơn 100 hội viên thành lập được doanh nghiệp, đưa tỷ lệ hộ giàu và khá lên gần 70%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2% (theo tiêu chí mới). Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy cao nhất mọi tiềm năng của các thế hệ CCB, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, phối hợp với các đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị- xã hội... Phong trào “thi đua CCB gương mẫu” đã trở thành một trong những nội dung quan trọng, góp phần đẩy mạnh các hoạt động của Hội CCB trên địa bàn toàn tỉnh. Phong trào thi đua ở các cấp hội diễn ra sôi nổi, tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ “xây dựng cơ sở Hội trong sạch vững mạnh”, “Hội CCB gương mẫu”, “gia đình CCB văn hóa” đến các chương trình thi đua “phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, lĩnh vực nào cũng có các điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua còn góp phần tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, thúc đẩy các cấp Hội, hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, xây dựng quê hương giàu mạnh.v.v. Trong 5 năm tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua CCB gương mẫu với những mục tiêu chính: Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ hội viên; hăng hái tham gia phát triển kinh tế- xã hội- an ninh quốc phòng; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Cao Văn Cường đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội CCB tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua nhất là thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu. Đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB gương mẫu trên mọi lĩnh vực, đưa phong trào trở thành cao trào trong từng cấp Hội, từng hội viên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo, tạo điều kiện để các cấp Hội CCB tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có những bước phát triển mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho. Nhân dịp này, Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho 3 tập thể và 1 cá nhân thuộc Hội CCB tỉnh Hưng Yên; 1 tập thể và 3 cá nhân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã vinh dự được nhận cờ thi đua “là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu - gia đình CCB văn hóa” của UBND tỉnh. Tại Đại hội đã có 17 bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam, 138 bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên, 65 bằng khen của Hội CCB tỉnh được trao cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ngoài ra, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương cho 52 người là lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể của tỉnh Hưng Yên.