NDĐT - Năm 2009, trường đại học Kinh tế quốc dân mở một lớp tài chính đào tạo theo chương trình tiên tiến và một số lớp đào tạo theo đặc thù riêng: quản trị lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh, chương trình cử nhân quốc tế.