- Nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an ninh xã hội, ngày 17/4, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục những tài sản công cần tạm dừng mua sắm.

Những tài sản mà các cơ quan nhà nước phải tạm dừng mua sắm bao gồm: các loại ô tô; ca nô, tàu thuyền; máy điều hòa nhiệt độ; máy tính xách tay; máy ảnh kỹ thuật số; máy chiếu, máy quay phim; tivi; tủ lạnh; trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc có giá trị mua sắm từ 100 triệu đồng trở lên (tính cho một gói mua sắm của một đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước).

UBND thành phố Đà Nẵng quy định chỉ cho phép mua sắm ô tô, trang thiết bị của dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai và của dự án có sử dụng vốn vay ODA.

Những phương tiện cần thiết nhằm phục vụ cho các công tác cứu hộ, phòng chống bão lụt như ca nô, tàu thuyền và các vật dụng phục vụ cho khám chữa bệnh ngành y tế và phục vụ trong các phòng nghiên cứu khoa học cũng vẫn được phép mua sắm.

Ngoài ra, UBND thành phố còn cho phép mua máy điều hòa nhiệt độ trang bị phục vụ vận hành các trang thiết bị CNTT, an ninh, bảo mật, bảo quản, lưu trữ và các hoạt động mang tính đặc thù, chuyên ngành. Các tài sản khác cần trang bị để phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, hoạt động chuyên ngành và các hoạt động đặc thù.

Các trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc có giá trị mua sắm dưới 100 triệu đồng cũng chỉ được mua sau khi đã rà soát, sắp xếp lại nhưng vẫn không đáp ứng được đủ yêu cầu nhiệm vụ hoạt động.

Xuân Tuyết