Không ai iu mình thì mình tự iu mình; khi con gái giận tốt nhất nên im lặng và hành động...

Cuoi te ghe 9/10: To tinh ba dao mot phat an ngay - Anh 1

Tỏ tình bá đạo một phát ăn ngay.

Cuoi te ghe 9/10: To tinh ba dao mot phat an ngay - Anh 2

Đi ra ngoài thì phải lịch sự chứ.

Cuoi te ghe 9/10: To tinh ba dao mot phat an ngay - Anh 3

Cho ăn thì mới chịu chụp ảnh với người đẹp.

Cuoi te ghe 9/10: To tinh ba dao mot phat an ngay - Anh 4

Có gì đó sai sai...

Cuoi te ghe 9/10: To tinh ba dao mot phat an ngay - Anh 5

Lằng nhằng lâu vậy mà gọi nước lọc, có tin sẽ bị nhân viên quét ra khỏi cửa không?

Cuoi te ghe 9/10: To tinh ba dao mot phat an ngay - Anh 6

Có chịu chơi với trẫm không thì bảo?

Cuoi te ghe 9/10: To tinh ba dao mot phat an ngay - Anh 7

Không biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ nữa.

Cuoi te ghe 9/10: To tinh ba dao mot phat an ngay - Anh 8

FA muôn năm!

Xem tiếp

Maru