Cách FA tận hưởng tối cuối tuần; đi học lúc nào cũng có 2 loại học sinh...

Cuoi te ghe 15/10: Tam thu sau cay gui nguoi yeu cu - Anh 1

Cuộc đời đã vùi dập những ước mơ của tôi như thế nào.

Cuoi te ghe 15/10: Tam thu sau cay gui nguoi yeu cu - Anh 2

Hai bố con sao y bản chính.

Cuoi te ghe 15/10: Tam thu sau cay gui nguoi yeu cu - Anh 3

Cách FA tận hưởng tối cuối tuần.

Cuoi te ghe 15/10: Tam thu sau cay gui nguoi yeu cu - Anh 4

Đúng là no bụng đói con mắt mà.

Cuoi te ghe 15/10: Tam thu sau cay gui nguoi yeu cu - Anh 5

Cho hết vào mồm để không ai giành ăn được với mình.

Cuoi te ghe 15/10: Tam thu sau cay gui nguoi yeu cu - Anh 6

Đi học lúc nào cũng có 2 loại học sinh như này đây.

Cuoi te ghe 15/10: Tam thu sau cay gui nguoi yeu cu - Anh 7

Em bé ngây thơ vô số tội.

Cuoi te ghe 15/10: Tam thu sau cay gui nguoi yeu cu - Anh 8

Viết tâm thư gửi người yêu cũ.

Xem tiếp

Maru