Ngày 30/9 vừa qua, 28 triệu cổ phiếu của Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ (mã chứng khoán CTW) và hơn 2,8 triệu cổ phiếu Cty CP Thủy điện Điện lực Đăk Lăk (mã chứng khoán EAD) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM...

CTW va MCK len san Ha Noi - Anh 1

Ngày 30/9 vừa qua, 28 triệu cổ phiếu của Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ (mã chứng khoán CTW) và hơn 2,8 triệu cổ phiếu Cty CP Thủy điện Điện lực Đăk Lăk (mã chứng khoán EAD) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 300 tỷ đồng.

Theo đó, CTW có giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.500 đồng/cổ phiếu, còn EAD có giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 8.400 đồng/cổ phiếu.

Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ trước đây là Nhà máy nước Cần Thơ, thành lập năm 1927, hiện CTW có 10 nhà máy nước và trạm cấp nước trực thuộc với tổng công suất 121.940m3/ngày.

Năm 2014 và nửa đầu năm 2015, doanh thu thuần của CTW đạt lần lượt là 195,6 tỷ và 97,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 36,9 tỷ và 16,6 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2015 (do công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/07/2015) và 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của CTW đạt mức 102,6 tỷ và 98,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 19,4 tỷ và 18,8 tỷ đồng.

Cty CP Thủy điện Điện lực Đăk Lăk (EAD) được thành lập năm 2006, là đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành khai thác nhà máy Thủy điện EaĐrăng 2 có công suất lắp máy đạt 6,4MW. Trong 2 năm 2014 - 2015 doanh thu thuần của EAD đạt 28,2 tỷ và 18,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 6,5 tỷ và 1,5 tỷ đồng.