Ngày 10- 11, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) cho biết: Hội đồng liên ngành giám sát việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung và cam kết thực hiện của Công ty TNHH Giang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) vừa có cuộc họp đánh giá kết quả khắc phục các tồn tại, vi phạm bảo vệ môi trường (BVMT) của FHS thời gian qua.

Cong ty TNHH Giang thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh phai xu ly chat thai dat quy chuan - Anh 1

Theo đánh giá của Hội đồng, bên cạnh việc nỗ lực khẩn trương khắc phục hậu quả vi phạm; hoàn thành việc chuyển 500 triệu USD bồi thường thiệt hại cho Chính phủ Việt Nam theo cam kết. Đến nay, FHS đã cải thiện, vận hành hệ thống xử lý nước thải và khí thải đạt quy chuẩn cho phép. Phối hợp các cơ quan khoa học kỹ thuật, các chuyên gia về môi trường trong nước và quốc tế xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung một số công trình xử lý chất thải nhằm kiểm soát môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến cuối tháng 10- 2016, các hạng mục công trình xử lý nước tải, khí thải phục vụ lò số một của FHS đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải khí thải và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại trong giai đoạn này…

Tuy nhiên, Hội đồng cũng yêu cầu FHS khẩn trương thực hiện các hạng mục công trình BVMT bổ sung, chuyển đổi công nghệ sản xuất như đã cam kết. Đồng thời, Hội đồng cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện một số nội dung như: Giao UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi, sớm thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền thiết kế cơ sở; thiết kế xây dựng các hạng mục công trình BVMT cải thiện và bổ sung của FHS trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và BVMT theo quy định.

Giao Bộ Xây dựng ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tái chế, tái xử dụng tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao làm vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý loại chất thải này của các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam nói chung và của FHS nói riêng.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Bộ Công thương, TN và MT và các cơ quan khoa học liên quan đánh giá công nghệ làm nguội than cốc từ ướt sang khô của FHS, bảo đảm công nghệ được chuyển đổi là công nghệ tiên tiến, đáp ứng BVMT.

Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát thiết kế cơ sở của Tổ hợp gang thép đã được thẩm định và yêu cầu FHS thực hiện theo đúng dự án đã được phê duyệt.

Đề nghị Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền tích cực về kết quả khắc phục vi phạm của FHS; cho công bố thông tin rộng rãi về kết quả khắc phục của FHS để nhân dân biết, giám sát thực hiện.

Bộ TN và MT tiếp tục yêu cầu FHS thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BVMT; bảo đảm chất thải của FHS phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế như đã cam kết…