Ra đời trong những ngày khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà máy Nhiệt điện Lạng Sơn, tiền thân của Công ty Điện lực Lạng Sơn ngày nay có nhiệm vụ giữ vững vai trò cung cấp điện cho khu vực thị xã Lạng Sơn và mỏ than Na Dương. Kể từ đó đến nay, vừa tròn 50 năm, trải qua biết bao những biến cố, thăng trầm, khó khăn và thách thức nhưng Công ty Điện lực Lạng Sơn vẫn giữ vững nơi biên cương Tổ quốc, cung cấp điện ổn định, an toàn, góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Lớp lớp các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức Công ty Điện lực Lạng Sơn luôn tự hào về trang sử vẻ vang trong suốt 50 năm qua.

Cong ty Dien luc Lang Son 50 nam xay dung va phat trien - Anh 1

NHỮNG DẤU ẤN

50 năm xây dựng và phát triển của Công ty Điện lực Lạng Sơn được thể hiện qua các giai đoạn: Giai đoạn từ năm 1966 - 1979. Từ một Nhà máy Nhiệt điện và ba tổ máy phát đi-ê-den với tổng công suất 3.120 kW cấp điện cho thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn), cửa khẩu Hữu Nghị Quan và chủ yếu cho mỏ than Na Dương - hộ phụ tải trọng điểm của nhà máy với lưới điện độc lập từ Lạng Sơn đến Na Dương với chiều dài hơn 30 km. Thời kỳ này việc cấp điện cho các hộ dân từ thị xã Lạng Sơn và một số thị trấn, huyện do đơn vị Công ty Điện lực trực thuộc UBND tỉnh thực hiện.

Trong giai đoạn này, nhất là sau năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng Lạng Sơn lại hứng chịu cuộc chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979. Cuộc chiến tranh đã để lại nhiều đau thương và thiệt hại về cơ sở vật chất cho các địa phương. Với Công ty Điện lực Lạng Sơn khi đó, hầu hết đường dây, trạm biến áp và các thiết bị điện bị tàn phá nặng nề. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất và bảo vệ tính mạng tài sản cho người dân, đó là nhiệm vụ của người lính thợ điện trong những năm kháng chiến đó. Và trong suốt những năm đầu hình thành đấy, những người thợ điện vẫn kiên trì bám máy duy trì dòng điện tỏa sáng vùng biên cương, góp phần vào công cuộc xây dựng CNXH ở miền bắc.

Giai đoạn từ năm 1979 - 1996. Đây là giai đoạn chuyển đổi công tác quản lý của Nhà máy Nhiệt điện sang quản lý và phân phối điện. Ngày 25-4-1979, Sở Quản lý và phân phối điện Lạng Sơn được thành lập, bắt đầu tiến hành tiếp nhận các đường dây 6-10 kV; 0,4 kV và toàn bộ khách hàng đang dùng điện của tỉnh trực tiếp quản lý vận hành, bán điện. Cuối năm 1993, toàn bộ trung tâm 11 huyện, thị xã của tỉnh Lạng Sơn đã có điện lưới quốc gia, vượt trước kế hoạch của tỉnh đề ra hai năm và vượt kế hoạch của Tổng công ty bảy năm. Lúc bấy giờ tổng công suất đặt toàn tỉnh 69,5 MW và 98,5 km, trong đó đường dây 110 kV là 223,36 km đường dây trung thế: 823,95 km; 422 trạm biến áp và 30.233 hộ có điện. Có thể nói rằng, thời kỳ đầu đi vào thực hiện nhiệm vụ vừa duy trì sản xuất điện vừa quản lý vận hành lưới điện, bán điện tới các hộ dân, công ty bộn bề khó khăn do Lạng Sơn có địa bàn rất phức tạp, hiểm trở, có năm huyện biên giới phía bắc với 253 km đường biên với Trung Quốc và cũng là nơi có nhiều dân tộc sinh sống. Những yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến vận hành lưới điện trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trong khó khăn, người thợ điện vùng cao càng thể hiện bản lĩnh kiên cường của mình. Qua những việc làm thực tế trong lao động và đấu tranh chống giặc ngoại xâm từ đó, công ty xây dựng được lòng tin cho nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Giai đoạn từ năm 1996 - 2010. Trong giai đoạn này, ngành điện có nhiều bước đổi mới về cơ chế quản lý. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam giai đoạn 2004-2010, định hướng đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh, ngành điện phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu điện cho sinh hoạt của nhân dân; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đẩy mạnh điện khí hóa nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; bảo đảm chất lượng điện năng để cung cấp dịch vụ điện với chất lượng ngày càng cao, bảo đảm giá bán điện theo quy định của Chính phủ và hết sức coi trọng tiết kiệm điện năng từ khâu phát, truyền tải đến khâu sử dụng.

Theo đó, Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục xây dựng các đường dây 110 kV và 35 kV cấp điện cho các huyện trong tỉnh phấn đấu đến hết năm 2008 đạt 100% số xã (207 xã) trên địa bàn toàn tỉnh có điện lưới quốc gia về đến trung tâm. Thực hiện tiếp nhận xong toàn bộ lưới điện hạ thế nông thôn trên địa bàn vượt thời hạn Tổng công ty giao sáu tháng với tổng số 184 xã thực hiện tiếp nhận, khối lượng tiếp nhận 1.973.088 km đường dây hạ thế với tổng số 77.307 công-tơ.

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH ĐIỆN NĂNG

Doanh thu tăng hằng năm hơn 20%; sản lượng điện thương phẩm tăng từ 10% đến 20%; giá bình quân tăng hơn 140 đồng/kWh; tổn thất điện năng giảm trung bình 0,77%/năm; khách hàng phát triển tăng 20% đến 30%.

Với phương châm “Phục vụ tốt để kinh doanh tốt”, công ty đã thực hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng, giải quyết nhu cầu mua điện, lắp đặt điện mới cho khách hàng bảo đảm đúng thời gian quy định, thủ tục đơn giản, thuận lợi.

Kết quả: Năm 2008, điện thương phẩm là 205 triệu kWh thì đến năm 2013 là 369 triệu kWh và đến năm 2016 là 595 triệu kWh. Doanh thu năm 2008 là 180 tỷ đồng, đến năm 2013 là 552 tỷ đồng và năm 2016 là 1.000 tỷ đồng. Khách hàng tăng từ 68.830 hộ năm 2008 lên 182.184 hộ năm 2013 và năm 2016 là 218.000 hộ. Tỷ lệ tổn thất điện năng từ 24,55% năm 1995 xuống 9,27%/năm 2015 và dưới 8,5% năm 2016.

Đồng chí Vi Lê Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: “CBCNV toàn công ty xác định nhiệm vụ của toàn ngành, phải đi trước một bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia. Để Công ty Điện lực Lạng Sơn ngày càng phát triển, lãnh đạo luôn chú trọng đến công tác đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Gắn liền với công tác đào tạo, công ty còn thực hiện việc luân chuyển cán bộ để họ có điều kiện học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác”.

Công ty Điện lực Lạng Sơn (tiền thân là Nhà máy Nhiệt điện Lạng Sơn) là đơn vị sản xuất kinh doanh điện năng, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực miền bắc trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty được thành lập theo Quyết định số 1240/BCNN-KB2 ngày 3-12-1996 của Bộ Công nghiệp nặng.

- Ngày 25-4-1979, Sở Điện lực Lạng Sơn được thành lập.

- Ngày 8-3-1996, Sở Điện lực Lạng Sơn được đổi tên thành Điện lực Lạng Sơn. Thực hiện chức năng của một doanh nghiệp là quản lý và kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Năm 2010, Điện lực Lạng Sơn được đổi tên thành Công ty Điện lực Lạng Sơn theo Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14-4-2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.