Dân tộc đang cần những người con ưu tú, những cán bộ, đảng viên dám đấu tranh với mọi tiêu cực của xã hội, trước hết là đấu tranh và loại trừ kẻ thù trong mỗi con người là chủ nghĩa cá nhân; đấu tranh ngăn chặn với tình trạng đoàn kết "một chiều", nể nang, xuê xoa, dĩ hòa vĩ quý, "mũ ni che tai" trong các tổ chức đảng.

Thời gian gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công khai kết quả các kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân góp ý phê bình đối với các tập thể, cá nhân được kiểm tra, giám sát và đối với cả tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại các kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ chủ chốt của tỉnh, thành phố và bộ, ngành ở Trung ương do có vi phạm trong thực hiện quy chế làm việc; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; giữ gìn đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; quản lý kinh tế... Đây là bức thông điệp của cơ quan chuyên trách làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật đảng chuyển tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đảng ta không giấu giếm khuyết điểm. Công khai, minh bạch những khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên trên báo chí không phải làm cho Đảng ta yếu đi mà ngày càng mạnh lên. Khi tự phê bình và phê bình trong nội bộ đảng chưa đạt yêu cầu đề ra thì càng phải tăng cường phê bình trên báo chí để thúc đẩy tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng. Cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, uy tín cá nhân giảm sút cần được quần chúng nhân dân giáo dục để họ tiến bộ. Khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên không chỉ có tổ chức đảng biết mà phải công khai lên báo chí để nhân dân kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa. Công khai vi phạm, khuyết điểm để phát huy sức mạnh của dư luận xã hội, tác động vào nhận thức, thay đổi hành vi các thành viên trong xã hội ( trong đó có cán bộ, đảng viên). Tác dụng dễ thấy nhất là họ phải tự điều chỉnh, kiểm soát hành vi của mình trước tập thể, trước cộng đồng. Họ phải tự vấn với lương tâm của mình, trên các diễn đàn không dám huyênh hoang thuyết giáo về đạo đức cách mạng, về đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực…để người nghe đỡ khổ. Thấy được tác dụng và ý nghĩa to lớn của tự phê bình và phê bình trên báo chí đối với khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên, nên sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở các tổ chức đảng nghiêm túc thực hiện. Cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào khi có sai lầm, khuyết điểm cần được công khai tự phê bình và phê bình trên báo chí để mọi người tham gia, đóng góp ý kiến để giúp nhau cùng tiến bộ. Bác chỉ rõ: "Những người bị phê bình (cán bộ hoặc cơ quan), thì phải thật thà kiểm thảo trước quần chúng (đăng lên báo), phải quyết tâm sửa đổi. Đè nén phê bình hoặc phớt phê bình cũng là tội lỗi". Hiện nay, chính quyền nhiều nơi và những cán bộ đảng viên vi phạm "sợ" công khai. Họ sợ giảm sút uy tín cá nhân. Điều đó hoàn toàn sai lầm và trái với quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục cán bộ, đảng viên. Thực chất không phải phê bình trên báo chí làm giảm uy tín cá nhân mà chính họ sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm kỷ luật đảng nên tự họ làm cho uy tín bị giảm sút, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng và niềm tin của nhân dân. Tự giác là bản chất của Đảng. Đảng viên càng tự giác thì tính đảng càng cao. Khi đảng viên vi phạm phải tự giác nhận khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa. Khi đảng viên không tự giác, đó là sự thoái hóa, biến chất. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ". Cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm không công khai chẳng khác nào có bệnh mà giấu bệnh. Công khai khuyết điểm, vi phạm của đảng viên là cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Thực hiện công khai kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật nhằm mở rộng dân chủ trong Đảng. Để tự phê bình và phê bình thực sự là vũ khí sắc bén trong công tác xây dựng Đảng, những người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nghiêm túc và tự giác thực hiện trước, sau đó mới đến cấp dưới. Muốn thực hiện được điều đó, cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh. Dân tộc đang cần những người con ưu tú, những cán bộ, đảng viên dám đấu tranh với mọi tiêu cực của xã hội, trước hết là đấu tranh và loại trừ kẻ thù trong mỗi con người là chủ nghĩa cá nhân; đấu tranh ngăn chặn với tình trạng đoàn kết "một chiều", nể nang, xuê xoa, dĩ hòa vĩ quý, "mũ ni che tai" trong các tổ chức đảng. Muốn vậy, trước hết phải có nhận thức đúng thì mới hành động đúng. "Muốn đoàn kết, lực lượng mạnh, phải có phê bình, tự phê bình. Phê bình, tự phê bình là để tăng thêm đoàn kết" - Bác Hồ đã dặn dò với cán bộ, đảng viên như vậy khi Người về thăm Hà Tĩnh năm 1957. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai kết quả kiểm tra, giám sát trên báo chí cũng không ngoài mục đích ấy. Theo TTXVN