Theo danh sách hiện nay, đã có 1.596 bài hát sáng tác trước 1975, được Bộ VH, TT&DL cấp phép từ năm 1989 đến 2012.

Nhằm góp phần giải quyết khó khăn giúp các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, nghệ sĩ có những thông tin cần thiết trong khai thác và sử dụng các tác phẩm âm nhạc, Bộ VH, TT&DL chính thức đăng tải các bài hát, bản nhạc sáng tác trước năm 1975 của tác giả phía Nam và của tác giả là người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác được phép phổ biến.

Theo danh sách hiện nay, đã có 1.596 bài hát, được Bộ VH, TT&DL cấp phép từ năm 1989 đến 2012, gồm nhiều tác phẩm của Trịnh Công Sơn, như “Biển nhớ”, “Diễm xưa”, “Ướt mi”, “Ta thấy gì đêm nay”, “Hương tình cũ”, hay của Văn Cao: “Trương Chi”, “Đàn chim Việt”, “Suối mơ”, “Thiên thai”, “Buồn tàn thu”, của Phạm Duy, của Trần Thiện Thanh..vv…