Quốc hội vừa công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm ngày 10/6 vừa được công bố như sau:

Cẩm Quyên