Tỉnh ủy Quảng Nam vừa công bố đường dây nóng, tiếp nhận thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

Ngày 12/10, Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, vừa quyết định công bố đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ánh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

Theo đó, 19 số điện thoại của lãnh đạo tỉnh được thông báo trực tiếp, rộng rãi để doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có thể nắm rõ.

Cong bo duong day nong tiep nhan thong tin tham nhung, lang phi - Anh 1

19 số điện thoại là đường dây nóng để các cá nhân, tổ chức phản ánh tham nhũng được Tỉnh ủy Quảng Nam công bố

Việc cung cấp số lãnh đạo, bao gồm: Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Thị ủy và Huyện ủy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời cung cấp, phản ảnh thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các đồng chí bí thư, huyện, thị, thành ủy tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí liên quan đến địa phương mình; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Ngọc Truyền - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác nội chính, cũng như phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nguyễn Tuấn