(VietNamNet) - Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2007 - 2008 đạt 75,96%. Bảng "tổng sắp" kết quả thi tốt nghiệp có nhiều thứ hạng bất ngờ.