(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố thông tin về ngành học, khối thi, chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 và điều kiện xét tuyển của 273 đại học, học viện, cao đẳng trong toàn quốc.

Danh sách chi tiết, mời bạn đọc xem tại đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Thông báo điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 đến các trường Trung học phổ thông. Những thông tin liên quan tới việc xét tuyển nguyện vọng 2, thí sinh có thể tìm hiểu trên mạng Internet, trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc liên hệ trực tiếp với các trường đại học, cao đẳng có xét tuyển nguyện vọng 2. Liên quan tới việc đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 đại học, cao đẳng năm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công điện yêu cầu các trường cần tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 25/8/2011 đến 17h ngày 10/9/2011. Bộ cũng quy định các trường không gửi giấy triệu tập trúng tuyển nguyện vọng 2 cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường, kể cả thí sinh có nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, nhưng không đúng quy định. Đặc biệt, các trường cần tập trung tìm các giải pháp cải thiện hình ảnh, nâng cao chất lượng và uy tín của trường, không thông tin, quảng bá về việc áp dụng các biện pháp thu hút thí sinh bằng mọi giá, dưới mọi hình thức, thiếu lành mạnh, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thanh tra công tác xét tuyển của các trường. Tất cả các trường hợp vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Thanh Trúc