Bốn người đàn ông đang chơi golf trong một ngày đep trời. Trong khi, một ông đang chú ý vào phát bóng tới thì ba ông còn lại kể chuyện về những người con của mình.