Kết quả một số phong trào chưa cao; tình trạng nể nang, ưu tiên lãnh đạo trong công tác bình xét thi đua - khen thưởng; chi khen thưởng quá thấp so với dự toán... là các vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh với UBND thị xã Hoàng Mai chiều 5/10.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Con tinh trang ne nang, uu tien lanh dao trong cac danh hieu thi dua - Anh 1

Đồng chí Phan Đức Đồng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

Thời gian qua, trên cơ sở Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hàng năm UBND thị xã đều ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng trên địa bàn thị xã.

Theo đó, nhiều phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh được triển khai; trong đó có phong trào riêng của địa phương “Hoàng Mai chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp”.

Con tinh trang ne nang, uu tien lanh dao trong cac danh hieu thi dua - Anh 2

Phong trào thi đua phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao năng lực đánh bắt hải sản ở thị xã Hoàng Mai (ảnh tư liệu)

Gắn với đó, thị xã cũng kịp thời khen thưởng các mô hình, điển hình, nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua. Thị xã chủ động trích từ nguồn chi ngân sách thường xuyên để lập quỹ khen thưởng, tương đương khoảng 1% tổng nguồn chi ngân sách hàng năm.

Tuy nhiên, công tác thi đua – khen thưởng ở Hoàng Mai cũng còn những hạn chế, một số phong trào hiệu quả chưa cao. Đơn cử phong trào “Hoàng Mai chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp”, trong 5 xã xây dựng nông thôn mới chỉ có 1 xã về đích; 4 xã còn lại có mới chỉ đạt 7 - 11 tiêu chí.

Chi khen thưởng còn thấp so dự toán, mới chỉ khoảng dưới 20%. Công tác bình xét trong phong trào thi đua, khen thưởng chưa chặt chẽ và còn tình trạng nể nang, ưu tiên lãnh đạo chiếm tỷ lệ cao hơn công chức, viên chức, người lao động trực tiếp. Thị xã cũng chưa có quy chế về thi đua – khen thưởng và xét khen thưởng đột xuất....

Con tinh trang ne nang, uu tien lanh dao trong cac danh hieu thi dua - Anh 3

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuy - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai giải trình một số nội dung mà đoàn giám sát quan tâm

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đức Đồng đề nghị thị xã Hoàng Mai cần nâng cao nhận thức vị trí, vai trò công tác thi đua - khen thưởng để tăng cường, đẩy mạnh hơn công tác này.

Đổi mới nội dung, hình thức công tác thi đua bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với chú trọng khen thưởng kịp thời, nhất là các đối tượng tham gia trực tiếp vào các phong trào thi đua, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất.

Bên cạnh đó, tổ chức phát động các phong trào thi đua theo cụm; gắn phát động là tăng cường giám sát, kiểm tra; chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình, tạo sức lan tỏa và tác động rộng lớn của các phong trào thi đua. Quan tâm bố trí cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng, nhất là cấp cơ sở có tính ổn định cao; tập huấn, bồi bưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua - khen thưởng.

Minh Chi