(Vivian's Blog) -- Con thích con gái. Con là một người đồng tính... Hẳn mẹ sẽ rất buồn...