(Vietstock) - HĐQT CTCP Vật tư Xăng dầu (HOSE: COM) đã quyết định ngày 22/02 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2010 với tỷ lệ 9% và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/02.

Kết thúc quý 4/2010, COM đạt 977 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 115% so cùng kỳ 2009 do giá bán các mặt hàng xăng dầu tăng cao. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại giảm 68%, đạt 12.8 tỷ đồng do lãi gộp/lít xăng dầu giảm, trong khi đó thu nhập khác phát sinh trong quý 4/2009 là 18 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, COM thực hiện được 3,616.8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so năm trước. Lợi nhuận sau thuế lại giảm 41% khi đạt 37 tỷ đồng, ứng với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,697 đồng.