Thúy Ngọc

Colombia va FARC ky thoa thuan hoa binh moi - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Chính phủ Colombia và nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ngày 12-11 đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình mới, 6 tuần sau khi thỏa thuận hòa bình ban đầu bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý.

Reuters dẫn tuyên bố của hai bên nêu rõ: "Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận mới cuối cùng để chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài 52 năm, trong đó có sự kết hợp những thay đổi, sự chính xác và những đề xuất theo đề nghị của các thành phần khác nhau của xã hội". Tuyên bố không nêu rõ chi tiết những thay đổi trong thỏa thuận, song theo đại diện đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia, cựu Phó Tổng thống Humberto de la Calle, thỏa thuận mới nhằm giải quyết những quan ngại vốn bị phản đối trong thỏa thuận ban đầu. Thỏa thuận mới sẽ được trình lên Quốc hội Colombia phê chuẩn thay vì đưa ra trưng cầu ý dân như thỏa thuận trước đó.