Trong quá trình làm sổ đỏ. Thửa đất giáp ranh với nhà tôi là của ông A. Sau này ông A bán cho ông B và ông B lại bán cho ông C. Hiện nay ông C bán lại thành 2 thửa...